Har du koll på de nya lagarna?

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Arbetsgivardeklaration på individnivå gäller från januari 2019 för alla arbetsgivare. Lagändringen infördes redan i juli 2018 för företag med fler än 15 anställda men från och med årsskiftet omfattas samtliga arbetsgivare. Detta gäller även dig som är enda anställd i eget aktiebolag.

Tidigare har arbetsgivare redovisat kontrolluppgifter en gång om året som en klumpsumma men nu ska du som har anställda i stället redovisa utbetalda löner och avdragen skatt månadsvis på individnivå till Skatteverket. Lagändringen görs främst för att undvika olaglig rapportering av skatt.

Nya regler om karensavdrag

Karensdagen ersätts från årsskiftet med ett så kallat karensavdrag. Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist.

För dig som företagare innebär lagändringen att tekniken för beräkning av karens vid sjukdom blir annorlunda.

Tidigare system

Med tidigare regler kunde karensdagen bli allt från någon timme till flera dagar. Om en anställd som enligt schema ska sluta vid kl. 17.00 går hem sjuk kl. 16.00 blir karensdagen och löneavdraget endast en timme. Den som däremot arbetar mycket under en koncentrerad tid, eller har flera olika arbetsgivare, drabbas väldigt hårt av dagens system. Till exempel får man en ny karensdag hos varje arbetsgivare och kan därmed få flera karensdagar för samma sjukperiod.

Karensavdrag – de nya reglerna

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod ska arbetsgivaren betala sjuklön till den anställde. Sjuklönen är 80 % av den lön samt anställningsförmåner som den anställde skulle ha fått om han eller hon inte blivit sjuk. De nya reglerna om karensavdrag innebär att avdraget i stället ska göras med 20 % av den sjuklön som motsvarar en genomsnittlig veckoinkomst.

Ny brytpunkt för statlig skatt

Brytpunkten för statlig skatt höjs, vilket innebär att man måste tjäna över 42 000 kronor per månad för att vara tvungen att betala statlig skatt. För dig som företagare kan det påverka din skatteplanering då de flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider brytpunkten. Detta eftersom det över den gränsen blir en marginalskatt på minst 65-70 procent. Alternativa sätt att ta ut ytterligare pengar från företaget kan vara genom utdelning eller som inkomst av räntefördelning från firma/HB.

E-fakturor till offentlig verksamhet

Från och med april 2019 är det e-fakturor som gäller för dig som skickar fakturor till den offentliga sektorn. Lagen innebär innebär dels att företagare måste skicka e-fakturor till myndigheter men den ställer också krav på att den offentliga verksamheten ska kunna ta emot e-fakturor.

E-fakturorna ska följa den europeiska standarden, om inte någon annan standard har avtalats. Notera att pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura. Enligt Myndigheten för digital förvaltning kan ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven få föreläggande och att betala vite.

Begränsade ränteavdrag för företag

Ränteavdragen i bolagssektorn begränsas. De nya reglerna kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader. Kortfattat kommer företagens möjlighet till ränteavdrag begränsas till 30 procent av EBITDA, det vill säga rörelseresultatet före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Dessutom får företag dra av negativa räntenetton på upp till fem miljoner kronor.

Det blir också förbjudet att göra avdrag för ränteutgifter i vissa situationer. Det gäller till exempel när företag utnyttjar olikheter mellan Sveriges skatteregler och andra länders skatteregler på ett sätt som lagstiftaren inte förutsett.

Sänkt bolagsskatt

Efter årsskiftet påbörjas sänkningen av bolagsskatten. Sänkningen sker stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6 %. Detta innebär även att expansionsfondsskatten sänks och att det blir en del övergångsbestämmelser. Tanken är att sänkningen av bolagsskatten ska ha en positiv inverkan på tillväxten och att multinationella företag ska redovisa sina vinster i Sverige.

Bolagsskatten i Sverige ligger redan på ungefär samma nivå som den genomsnittliga bolagsskatten i EU. Men det finns flera saker som påverkar den totala bolagsskatten, som till exempel avdragsreglerna.

Dyrare periodiseringsfonder

Även reglerna för återföring av periodiseringsfonder för juridiska personer ändras. Juridiska personer som gör avsättningar till periodiseringsfond under ett beskattningsår som börjar före januari 2019 ska multiplicera beloppet med en faktor om återföreningen görs efter att de nya reglerna införts. Vilken faktor som gäller är beroende av när avsättning och återföring görs.

Juridiska personer ska dessutom beräkna schablonintäkten på avsättning till periodiseringsfond utifrån 100 % av statslåneräntan istället för som idag 72 %.

Källa: Visma

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn