Tips: Nu kan du slänga bokföringen från 2012

Numera behöver man bara spara på bokföring, verifikationer och annat räkenskapsmaterial liksom övrigt underlag för deklarationer i sju år efter det kalenderår som ett företags räkenskapsår löpt ut.

Detta innebär att du den 1 januari 2020 kan städa bort allt räkenskapsmaterial som tillhör räkenskapsår som avslutats under år 2012 eller tidigare år.

Om du har tvistiga fordringar eller skulder som är äldre än sju år bör du dock behålla bokföring och annat räkenskapsmaterial om dessa fordringar/skulder tills de blivit preskriberade, vilket de normalt blir efter tio år.

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn