Hur digital är du?

Hur digital är du? ???? Fler och fler lämnar in sina årsredovisningar digitalt. Dags i år kanske? Meddela oss på Lindbergs i samband med bokslutsarbetet så hjälper vi er! Det är faktiskt både smidigt och enkelt. ????

 

Fler fördelar?
• Det sparar papper. Om alla Sveriges bolags årsredovisningar lämnades digitalt motsvarar det en kilometerhög pappersstapel. ????

 

Du behöver en programvara som stöder digital inlämning för att kunna lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. När årsstämman har fastställt resultat- och balansräkningen kan du skicka in årsredovisningen digitalt. Den som skickar in årsredovisningen får direkt en kvittens i e-tjänsten på att Bolagsverket tagit emot den. Om den är fullständig registreras den direkt.

 

Läs mer om hur det fungerar här: https://bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn