Fler arbetsgivare kan få hjälp med höga sjuklönekostnader.

From 2015 kan allt fler bolag få ersättning av staten vid höga sjuklönekostnader. Karensnivåerna sänks kraftigt vilket gör att många arbetsgivare kommer att kvalificera sig för första gången under 2015. Man ska from skattedeklarationen som lämnas i februari ange sjuklönekostnaden i denna. Skatteverket lämnar i sin tur uppgifterna till Försäkringskassan som under första kvartalet 2016 per automatik beräknar och betalar ut eventuell ersättning till bolagets skattekonto.

Har bolaget exempelvis högst 3 000 000 kr i lönesumma under 2015 får man ersättning för de sjuklönekostnader som överstiger 0,5% av bolagets totala löner. Dvs är sjuklönekostnaden mer än 15 000 kr under 2015 har man rätt till ersättning. Det finns sedan en stigande skala vid olika lönenivåer.

Verkar det krångligt? Kontakta oss på Lindbergs så hjälper vi er rätt!

Dela inlägget, välj plattform!

Facebook
Twitter
LinkedIn