Skatteverket på jakt!

I år kommer Skatteverket, bland annat, att fokusera på att granska nystartade företag. Anledningen är att man märkt en ökad tendens av att det ofta blir fel med skatten, inte minst med bokföringen.…

0 Kommentarer