Nytt år – nya regler!

2014 för med sig en rad förändringar för småföretagaren. Den kanske viktigaste förändringen gäller nyheterna i de sk 3:12-reglerna. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2014 och påverkar alla delägare i fåmansbolag.…

0 Kommentarer