Resa på räkning?

Traktamentsbeloppen vid utrikes tjänsteresor har 2013 sänkts kraftigt för många länder. Ett alternativ kan då vara "att resa på räkning". Arbetsgivaren betalar för de kostnader som den anställde har för…

0 Kommentarer