Lättare att få betalt!

Betalningstiden mellan företag och mellan företag och myndigheter får inte överstiga 30 dagar om inte säljaren godtagit detta. Reglerna börjar gälla from 16 mars 2013.

Lagstadgad förseningsavgift utgår numera med 450 kr och man har dessutom rätt till dröjsmålsränta enligt lag.