Lättare att få betalt!

Betalningstiden mellan företag och mellan företag och myndigheter får inte överstiga 30 dagar om inte säljaren godtagit detta. Reglerna börjar gälla from 16 mars 2013. Lagstadgad förseningsavgift utgår numera med…

0 Kommentarer

F-skattsedel avskaffad!

Nu har F-skattsedel/F-skattebevis avskaffats och ersatts av ett registerutdrag där det bland annat framgår om du är godkänd för F-skatt eller FA-skatt. Detta registerutdrag skickas inte ut automatiskt utan bara…

0 Kommentarer