Tantiem – extra fördelaktigt

Tantiem innebär att bolaget kan få avdrag för en resultatbaserad lön i bokslutet, samtidigt som företagsledaren inte beskattas förrän när beslutet tas, dvs på bolagsstämman. Med anledning av den sänkta bolagsskatten…

0 Kommentarer